Seminar i Bergen 19. – 20. mars: Samhandling og muligheter

Seminar i Bergen 19. – 20. mars: Samhandling og muligheter

Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet gjennom samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Vi samler nøkkelpersoner fra kunde-, speditør-, rederi-, havn-, teknologi- og myndighetssiden for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til bærekraftige transportkjeder. Dette er et seminar du må være med på! 

Kystrederiene, i samarbeid med Shortsea Promotion Centre, inviterer transportbrukere og sjøveiens aktører til en «tenketank» for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig godstransport i nære farvann, på kysten og til Europa.

8 av 10 vareeiere sier at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg ifølge den nasjonale vareeierundersøkelsen fra Shortsea Promotion Centre. Flertallet forteller at leverandører som ikke kan levere bærekraftige løsninger ikke er aktuelle fremtidige partnere. Vareeiere etterspør tjenester som møter kravene til forutsigbarhet og som gir best effekt på klimamål innenfor gitte økonomiske rammer.

Rederiene på sin side etterspør økt effektivitet i havneoperasjonen, effektivitet som igjen omsettes til redusert fart med tilhørende redusert forbruk og utslipp. Havneoperatørene utfordres til å kombinere sjøbasert gods med intermodale løsninger både på tog og vei.

Vi stiller spørsmålet: Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet gjennom samhandling, og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Dette spørsmålet vil vi utforske sammen med nøkkelpersoner fra kunde- og bransjesiden i Bergen 19.-20. mars. Målet med konferansen er å dele kunnskap om felles utfordringer knyttet til effektive og bærekraftige transportkjeder, og knytte relasjoner på tvers av aktørbildet.

Seminaret gir god tid til mingling, middag og erfaringsutveksling. Dette er ikke bare et arrangement – det er en reise mot nye samarbeid og transformative løsninger!

Påmelding: Delta på seminaret 19.-20. mars

Programmet (oppdateres fortløpende)

Konferansen er inndelt i perspektiver fra aktørene i verdikjeden; Vareeier, speditør, rederi, havn, operatør, lastebil, teknologi og myndigheter.  Vi spør foredragsholderene om hvilken samhandling og grep som trengs for å gjøre sjøveien mer konkurransedyktig, og hvilken rolle de har som verdiskaper i verdikjeden.

VAREEIERPERSPEKTIVET
John Christensen, Manager Transport & Deployment Coca Cola Europacific Partners
Gard Erik Dahl, Direktør Shared Logistics Services, Optimera
Vareeier, oppdateres fortløpende

SPEDITØRPERSPEKTIVET
Gerdt Meyer, Administrerende Direktør, JAS Norway
Speditør, oppdateres fortløpende

REDERIPERSPEKTIVET
Bente Hetland, Administrerende Direktør, North Sea Container Line
Are Gråthen, Regionsdirektør Norge og Sverige, Samskip

HAVNEPERSPEKTIVET
Tommy Bjellås, Havnesjef Eigersund, Næring & Havn
Tore Gautesen, Havnedirektør, Karmsund Havn

OPERATØRPERSPEKTIVET
Tor Førde, styreformann, Kystterminalene

LASTEBILPERSPEKTIVET
Jan Ove Halsøy, Regionssjef, Norges Lastebileier-Forbund

TEKNOLOGIPERSPEKTIVET
Fredrik Bringager, Direktør Forretningsutvikling, Hive Autonomy
Teknologiselskap, oppdateres fortløpende
Teknologiselskap, oppdateres fortløpende

MYNDIGHETSPERSPEKTIVET
Sven Martin Tønnesen, Direktør for Transport, Havn og Farled, Kystverket