Administrasjon

Tor Arne Borge

Administrerende direktør

Tor Arne er administrerende direktør og har tidligere hatt lederjobber innen luftfart, industri og skipsfart. 

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Advokat arbeidsrett/tariff

Kjell Hauge har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.
IMG_5696

Arvid Christian Aalvik

Advokatfullmektig sjørett og arbeidsrett

Arvid har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.

Orjan

Ørjan Rykkje

Økonomisjef 

Ørjan er økonomisjef og har ansvaret for økonomifunksjonen i Kystrederiene og de tilhørende selskapene.

Lena Kristoffersen

HR – og administrasjonskonsulent Forsikring

Lena er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har bred erfaring fra ulike bransjer, siste innen rekruttering. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til medlemskontakt og  arbeidsgiverspørsmål.

Kenneth Erdal

Næringspolitisk rådgiver

Kenneth har hovedfag i sammenlignende politikk fra UIB, med erfaring fra blant annet KS. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Short Sea Shipping myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Dag Bakka

Maritim fagekspert

Dag har livslang maritim kompetanse og har arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon, næringspolitikk og Kystrederen. Han skriver også bøker om skip, sjøfart og maritim kultur.

Linn Therese S. Hosteland

Næringspolitisk rådgiver

Linn Therese er utdannet journalist, og arbeidet tidligere som webredaktør i Kyst.no. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Aqua-shipping, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Karsten Sprenger

Næringspolitisk rådgiver

Karsten har studert International Relations ved universitetet i Groningen., og har mange års politisk erfaring, sist som fylkessekretær og daglig leder i Vestland Høgre. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til politikk, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Styret

Oskar Grimstad

Styreleder

Oskar er fra Hareid i Møre og Romsdal. Han er tidligere stortingsrepresentant for FRP med fokus på miljø/energi og næringssaker, og har lang politisk erfaring. Han har tidligere vært styreleder i Fjord 1 MRF, styremedlem i selskap som Fjord1 Nordvestlandske, Innovasjon Norge Møre og Romsdal samt Representantskapet Norges Bank m.m.

kristin-sugustad2

Kristin Sugustad

Styremedlem – Service-/
Multifunksjonsfartøy

Kristin Sugustad er konsernleder for maritim bemanning i Frøy ASA, som er en stor leverandør av servicetjenester for oppdrettsnæringen i store deler av kyst-Norge

Vara er Bente Ulseth, Abyss, tlf.: 975 96 744,
e-post bente.ulseth@abyss.no

nils tore

Nils Tore Ø. Melingen

Styremedlem– Stykkgods og container

Nils Tore Øpstad Melingen, driver rederiene Biofeeder og Lighthouse Shipping, som henholdsvis frakter fôr og stykkgods.Rederiene har hovedkontor på Austevoll.

Vara er Trygve Holm fra Gull Shipping, post@gull-shipping.no.

 

Mary Ann Mostraum

Nestleder – Bulkfartøy

Mary Ann er daglig leder i Mostraum Holding AS, og reder i Roslagen Shipping. Rederiet opererer hovedsaklig fartøy innen transport av bulk og asfalt. De holder til på Hjelmås utenfor Knarvik i Vestland fylke.

Vara er Hans Eivind Einarsen, fra Sveholmen, tlf.: 993 77 007, e-post: hee@sveholmen.com.

steinar uggedal oytank

Steinar Uggedal

Styremedlem – Tankfartøy

Steinar er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg. Steinar representerer sektoren Tank. 

Vara er Steinar Grontvedt, tlf.: 72 52 30 20, e-post: steinar@grontvedt-shipping.no.

even-t.-remøy.tmb-portrait2

Even Toreson Remøy

Styremedlem – Spesialfartøy

Even Toreson Remøy er daglig leder og deleier i Remøy Management. Han er også daglig leder i Volt Service, som er et eget AS i Remøy Management-konsernet.

Vara er Mats Sivertsen, Kragerø Sjøtjenester, Tel 970 00 222. E-post: mats@sjotjenester.no

Tanja hoel

Tanja Hoel

Styremedlem – BREF

Tanja har en master i marinbiologi fra Universitet i Bergen og en Executive Master fra Norges Handelshøyskole.  Hun er i dag ansatt som Innovasjonsansvarlig i Hatch Blue. Hun er styreleder i Brønnbåteiernes Forening og representerer brønnbåt i Kystrederienes styre.

Vara er Helge Ervik, Rostein, tlf: 712 75 656, e-post: helge.ervik@rostein.com

KM

Kåre Molvær

Styremedlem – Passasjerfartøy

Kåre er daglig leder i Cruise Service i Ålesund. Rederiet drifter bl.a. fartøy for charter og turist markedet, med kontor i Ålesund og base for fartøyene i Langevåg på Sula. 

Vara er Britt Eli Olsen fra Charter i Nord AS, tlf: 900 88 998, charterinord@gmail.com 

 

Nautilus Sjø

Rune2

Rune Blankholm

Leder Nautilus Sjø Skipssikkerhet og styringssystemer

Rune er internrevisor og rådgiver, Han har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje. 

Johan2

Johan Løberg

Skipssikkerhet og styringssystemer

Johan er internrevisor og rådgiver i forbindelse med sikkerhetsstyring, og har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje.

Stian2

Stian Johannessen

E-Sea Support 

Stian er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.

IMG_5690

Robin Lee Lange

E-Sea Support 

Robin er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.