Et medlemskap med mange fordeler

Våre medlemmer kan nyte godt av foreningens kompetanse, tariffavtaler, gunstige forsikringer og medlemsservice i en rekke saker. Som medlem har du reell påvirkningsmulighet på beslutningsprosessene, tilgang til statistikk og fakta, verktøy som kan effektivisere din hverdag, juridisk spisskompetanse om næringen, rådgivning og deltakelse på medlem/dialogmøter og unike arrangementer. 

Et medlemsskap i Kystrederiene gir blant annet:

  • Garantiordning for lønn- og hjemreisegaranti for ansatte på NIS-registrerte skip inkl. i medlemskapet.

  • Gruppelivsforsikring 2 G for reder inkl. i medlemskapet, samt en obligatorisk trygghetsforsikring for mannskapet. Vi formidler også en frivillig gruppelivsforsikring alt til markedsledende pris.

  • Økonomisk støtte til rettshjelp og utdanning av mannskap gjennom vårt eget fond – Tomas Mårens Fond.
  • Juridisk bistand i arbeidsgiverspørsmål og maritime saker, i tillegg til bistand i saksbehandling

  • Vi tilbyr implementering og oppfølging av rederienes sikkerhetsstyringssystem (ISM og ISPS), gjennom vårt datterselskap Nautilus Sjø. Vi tilbyr også sikkerhetsstyringssystem for for mindre lasteskip, passasjer og fiskefartøy til rabattert pris.

  • Tilgang til stordrifts/rabattavtaler gjennom egne avtaler og FIAS.

Sammen står vi sterkere! Meld inn ditt fartøy i dag

Ønsker du å høre mer om hva vi har å tilby, ta kontakt på telefon eller e-post